TxID
Data
20/11/2020 16:47:40
Sender
RIC-5553-F94J-FQAV-GT9FX
Recipient
RIC-WZRR-X3XM-JT42-CHRJL
TxHash
7a97fac33079635d9f61a0305978c1cca3adfebfe667d693f9dfda36d68197ae
Fee
0.01 RIC
Blocco
589012
{"signature":"e3c012d7b559fc88b419a33795b1ba4f14096b996d9ebcb63da3252789f7a802eb5b09545620e5c1100bfc8ea9f2b0b4473ad24a7cd262d6f4c57073af276213","transactionIndex":0,"type":1,"phased":false,"ecBlockId":"13748698849075686966","signatureHash":"14840d4333e58cdc6d325d9768ead89a5ccfb1552530aca31be27ee94ce57bad","attachment":{"version.Message":1,"messageIsText":true,"message":"{\"numTrattamento\":\"52696\",\"dataTrattamento\":\"19\\\/11\\\/2020\",\"tipoTrattamento\":\"LAVORAZIONE FILTRI OLIO 160107 - R\"}","version.ArbitraryMessage":0,"version.PublicKeyAnnouncement":1,"recipientPublicKey":"5058c37b5c69a36d2efbfdc878f0724d2da92f4c4708d28b59176b135ac69026"},"senderRS":"RIC-5553-F94J-FQAV-GT9FX","subtype":0,"amountNQT":"0","recipientRS":"RIC-WZRR-X3XM-JT42-CHRJL","block":"3348311851696117605","blockTimestamp":220592884,"deadline":14400,"timestamp":220592861,"height":589012,"senderPublicKey":"2b2da587900ba55ede30649cebcf3c606dc2e7a81286b9369d0f28b26f146505","feeNQT":"1000000","requestProcessingTime":2,"confirmations":2072,"fullHash":"7a97fac33079635d9f61a0305978c1cca3adfebfe667d693f9dfda36d68197ae","version":1,"sender":"17200647109506862177","recipient":"12196574522651868919","ecBlockHeight":588291,"transaction":"6729355518575023994"}
{"numTrattamento":"52696","dataTrattamento":"19\/11\/2020","tipoTrattamento":"LAVORAZIONE FILTRI OLIO 160107 - R"}
Ecotredi - RIC-5553-F94J-FQAV-GT9FX
Trattamento: 52696 | LAVORAZIONE FILTRI OLIO 160107 - R | RIC-WZRR-X3XM-JT42-CHRJL
Formulario FIR113243/2020 800.00 Kg Reg: 20524/2020
Carico 800.00 Kg Reg: 20524/2020
Scarico 800.00 Kg Reg: 20581/2020
Ricarico Filtri olio 700.00 Kg Reg: 20582/2020
Ricarico Ferro da imballaggi 60.00 Kg Reg: 20592/2020
Ricarico TRATTAMENTO 40.00 Kg Reg: 20593/2020
Fine trattamento 52696
Recuperati 60.00 Kg di Ferro da imballaggi